Oct 28, 2009

Hari-hari dan hari-hari

Semakin lama semakin jauh hari-hari berlalu pergi seperti terasa semakin jauh dan seperti semakin pantas dan semakin hilang. Hari-hari dan hari-hari terasa laju. Banyak perkara yang dilakukan hari-hari. Hari-hari perkara yang hampir sama dilakukan. Betapa aku meghargai hari-hari ini kerana tanpa hari-hari ini aku tak akan berjumpa hari-hari yang akan datang yang semakin aku tidak sabar berjumpa hari-hari itu.


No comments: